top of page

Biserica ortodoxă din Jimbolia a împlinit 80 de ani!

În 20 iulie 2022, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ilie, Biserica Ortodoxă „Buna Vestire” din Jimbolia împlinește 80 de ani de la sfințire. Articolul de față are menirea de a aduce în atenția publicului câteva detalii mai puțin cunoscute despre momentul ridicării acestei construcții.


Cine a fost primul preot ortodox al Jimboliei?

Primul preot ortodox al Jimboliei a fost Gheorghe Cotoșman, cel care a și pus bazele edificiului. În 13 aprilie 1928, tânărul prezbiter, care abia împlinise 23 de ani, a venit în Jimbolia la doar o zi după ce fusese hirotonit preot de către episcopul Grigorie Comșa al Aradului. Într-un document ce poartă semnătura sa, acesta afirmă că a fost trimis în localitate „spre a o organiza şi a-i creia aşezămintele spirituale de care are nevoie, pentru a putea răspunde sublimei sale chemări, de sentinelă a sufletului românesc, la graniţa de Apus a României-Mari.” (1)


„N'am cuvinte să pot tălmăci îndeajuns bucuria mare pe care sufletul meu o simte în această minunată zi, când, după trei ani, mă văd din nou în mijlocul acelora, pe cari, cu credinţă şi cu dragoste, i-am păstorit 11 ani. Dacă am venit azi aici, am venit să împărtăşesc bucuria celor ce 11 ani au muncit alături de mine, spre a face posibilă sărbătoarea de azi.” (1)


Cum a apărut prima și singura biserică ortodoxă a Jimboliei?

Frumoasa casă parohială existentă și astăzi a fost finalizată în 1929, iar 5 ani mai târziu „în toamna anului 1933, fără a avea vreun fond mai însemnat la dispoziţie, decât fondul spiritual al nădejdii în Domnul, care mă va ajuta să-I ridic aici Casă, am pus — alături de casa parohială, pe terenul donat de contele Csekonits — temelia acestei monumentale biserici, ale cărei lucrări de zidărie, arhitectură, sculptură şi pictură le-am supravegheat timp de 6 ani”. (1)


Atunci când s-a săpat fundația bisericii s-au găsit „la mare adâncime, în apă, obiecte de ceramică și cărămizi de factură romană”, ceea ce pentru preotul Cotoșman a reprezentat o dovadă a prezenței strămoșilor românilor pe aceste meleaguri. (2)


Din articolele Crucea de pe biserica ortodoxă din Jimbolia și Scrisoarea din crucea de pe biserica ortodoxă din Jimbolia se pot afla informații despre scrisoarea redactată de preotul Cotoșman și depusă sub una dintre cele trei cruci originale ale bisericii, precum și despre faptul că ele au fost realizate într-un atelier meșteșugăresc din orașul nostru.


Când privesc această biserică, ce-şi înalţă majestuos cupola şi turlele spre Cer, înţeleg că n'am alergat în zadar [Filip., 2, 16]; înţeleg că am biruit acel duh de amorţire [Rom., 10, 8], care face zadarnică orice strădanie; înţeleg că Hristos se află prin credinţă în inimile voastre [Efes., 3, 17]; înţeleg că pentru voi profeţia sf. ap. Ioan, privitoare la acel cer şi pământ nou, a devenit o realitate palpabilă.” (2)


Bibliografie:

(1) - „Un preot tânăr”, pag. 5-6, „Foaia Diecezană”, Caransebeș, 15 noiembrie 1942, nr. 46;

(2) - „Un preot tânăr II”, pag. 3-5, „Foaia Diecezană”, Caransebeș, 15 noiembrie 1942, nr. 47;

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca - https://bcucluj.ro/.Biserica ortodoxă din Jimbolia și casa parohială ctitorite de preotul Gheorghe Cotoșman
Biserica ortodoxă din Jimbolia și casa parohială ctitorite de preotul Gheorghe Cotoșman
Comments


bottom of page