top of page

Scrisoarea din crucea de pe biserica ortodoxă din Jimbolia

Actualizată în: 20 iul. 2022

După cum anunțam în precedentul articol („Crucea de pe biserica ortodoxă din Jimbolia”), în globul de la baza crucii aflată pe turla Bisericii Ortodoxe „Bunavestire” din Jimbolia se află un document pe care îl vom reda fragmentar. Parcurgându-l, aflăm detalii interesante despre Jimbolia în calitate de proaspătă localitate românească.

Act comemorativ

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh:

Astăzi, la serbătoarea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, din anul dela Hristos unamienouăsutetreizeci şi cinci. În al şaptesprezecelea an dela Unirea Tuturor Românilor, Şi al cincelea de domnie al Majestăţii Sale Regelui Carol Il.,

Patriarh al României Ortodoxe fiind Sanctitatea Sa D. D. Dr. Miron Cristea,

Prim-Ministru al Ţării: Dr. Gheorghe Tătărescu,

Ministru al Cultelor: Dr. Alexandru Lepădatu,

Mitropolit al Ardealului şi Banatului: I. P. S. Sa D. D. Dr. Nicolae Bălan,

Episcop eparhiot al eparhiei ortodoxe-române a Aradului, Ienopolei, Hălmagiului si al părţilor din Banatul-Timişan: P. S. Sa D. D. Dr. Grigorie Gh. Comşa,

Prefect al judeţului Timiş-Torontal: Dr. Dimitrie Nistor,

Protopop tractual al protoprezbiteratului Banat Comloşului: P. C. Sa Dr. Ştefan Cioroianu,

Primpretor al plasei Jimbolia : Alexandru Ciugudeanu,

Comandantul Batalionului de grăniceri: Maior N. Dumitrescu,

Paroh ortodox român al Jimboliei: Preotul Gheorghe Cotoşman, Directorul Gimnaziului mixt de Stat: Marion Ianculescu, Directorul şcoalelor primare din Jimbolia: Avram Căpriţă, s. revizor,

Primar al comunei Jimbolia: loan Schüszler; notar: Dr. Valer Pop,

Membrii Consiliului parohial fiind: Dr. Gavrilă Buzea, medic veterinar, Nicolae Baloescu, Nicolae Bogdan şi Gheorghe Claici funcţionari la judecătorie, Sever Cadariu dir c. f, Alexandru Ciugudeanu primpretor, Dr. loan Geţia, medic de circumscripţie, Alexandru Muncilă funcţionar C F. R , Lazar Muri funcţ. P. T. T. şi loan Suciu mecanic cfr.

Cântăreţ bisericesc: Pavel Medveşan, factor poştal

Diriginţii Corurilor bisericeşti, mixt şi bărbătesc; Avram Căpriţă dir. şcolar si loan Toconiţă funcţionar la Pretură.

S'a sfinţit şi ridicat Sfânta Cruce pe turla Bisericii ortodoxe române, cu hramul „Bunavestire" din comuna Jimbolia, dela graniţa de Vest a României-Mari, a cărei piatră de temelie s'a pus la 27 August 1933.

Zidirile Bisericii s'au ridicat în anul 1933, din contribuirile benevole ale enoriaşilor parohiei, din ajutoarele băneşti primite dela Prefectura Judeţului, prin mărinimia fostului Prefect Dr. Coriolan Băran, şi din subvenţia Primăriei comunale Jimbolia, acordată prin bunăvoinţa şi cu concursul d primari: Kartye, Dr. Iosif Cătană, Iuliu Pop-Moldovanu şi loan Schüszler; a notarilor comunali: Dr. loan M. Popu, Petre Popovici şi Dr. Valer Pop.

După planul şi devizul estimativ întocmite de d. Ing. Arh. Victor Vlad, Profesor la Şcoala Politehnică din Timişoara; sub supravegherea antreprenorului arhitect Hubert Gallasch şi a maestrului zidar Francisc Lebanov din Timişoara; iar restul, cea mai importantă parte a Bisericii, zidită de Inginerul arhitect Petru Schummer din Jimbolia, — este ctitoria marilor români ortodocşi: Dr. Gheorghe Tătărescu prim-ministru, cu soţia sa Arieta, şi Dr. Dimitrie Nistor, prefectul judeţului, cari la apelul stăruitor al Preotului Cotoşman, au răspuns cu o rară generozitate şi cu o elocventă şi nedesminţită dragoste românească faţă de mama Neamului, care este Biserica ortodoxă-română [...]”.


Sigur că acest document este mai curpinzător decât am arătat aici. El continuă prezentând că cei doi ctitori principali au avut bunăvoința de a oferi fonduri din vistieria statului. De asemnea, se face o sumară istorie a românilor în zona Jimboliei.

Bibliografie: - „Sfințirea Sf. Cruci de pe turla nouii Bisericii ort. române din Jimbolia”; Lucian C.; „Biserica și Școala”, An LIX, Nr. 4, Arad, 27 ianuarie, 1935;

26 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page