top of page

Crucea de pe biserica ortodoxă din Jimbolia

Actualizată în: 17 iul. 2023

Sursele descoperite recent ne dau posibilitatea să cercetăm mai mult decât odinioară subiectul românității în cazul orașului Jimbolia. Prin urmare, astăzi vom împărtăși câteva informații privitoare la crucea care se află pe turla bisericii ortodoxe din localitate.

Se cuvine a se preciza, încă de la început, un detaliu surprinzător, dar, în același timp, care face cinste Jimboliei: la realizarea crucilor au lucrat meșteri jimbolieni. Informația vine pe filiera familiei domnului Oswald Zachari, care mi-a făcut bucuria de a mă lăsa să scanez mai multe documente vechi aflate în proprietatea sa. Printre acestea se afla imaginea anexată prezentului text. Domnul Zachari îmi mărturisea că unul dintre cei aflați în imagine este un membru al familiei sale, anume Oster Hans. Ulterior, aceeași imagine mi-a fost arătată și de către domnul Michael Vastag, care a notat: „Fotografie din 1936; De la stânga la dreapta: Nikolaus Ackermann, Oster (Váradi) Hans, Henika Anton, cei de jos - îngenunchind - ucenici”.


Momentul așezării acestui simbol creștin în cel mai înalt punct al edificiului religios a fost unul solemn. Evenimentul este descris pe larg într-un articol apărut în 27 ianuarie 1935 în revista „Biserica și Școala”. Fiind un text amplu, vom împărți informațiile în cel puțin trei articole. Se cuvinte aici a se face următoarele precizări cu privire la o aparentă neconcordanță între ani. Articolul din care urmează să cităm a apărut în anul 1935, iar fotografia cu cele două cruci este făcută în anul 1936. Acest lucru ne face să concluzionăm că momentul descris în ziar este dedicat înălțării unei singure cruci, anume a aceleia care se află pe turla principală, iar celelalte două se pare că au fost ridicate ulterior. De asemenea, merită amintit tot aici că în globul de la baza crucii a fost introdus un document redactat de către preotul jimbolian Gheorghe Cotoșman, în care au fost notate date cu privire la administrația localității, a țării, la ridicarea clădirii bisericii și referitoare la istoria românilor în zona Jimboliei.


Prin urmare: „Duminică, la Botezul Domnului, 6 Ianuarie 1935, la orele 3 d m. într'un măreț cadru serbătoresc şi'n asistenţa a peste 4000 oameni, Români şi streini, a avut loc, în orăşelul Jimbolia, dela frontiera vestică a ţării, solemnitatea sfinţirii şi ridicării Sf. Cruci pe turla nouii Biserici ortodoxe-române, zidită în stilul bizantin cu caractere moldoveneşti. Slujba sfinţirii a oficiat-o P. C. Sa Dr. Ştefan Cioroianu, protopopul Banat-Comloşului împreună cu Preotul Gheorghe Cotoşman, parohul locului. Răspunsurile le-a dat cu multă precizie Corul bisericesc bărbătesc ort. rom, de sub conducerea d. Ioan Toconiță, funcţionar la pretură. La solemnitate au luat parte toate autorităţile civile şi militare în frunte cu d. Al. Ciugudeanu primpretor, şi d Maior Dumitrescu comand. Bat. de grăniceri, toate societăţile culturale, corurile şi fanfara din Jimbolia. La finea serviciului divin P. C. Sa Dr. Ştefan Cioroianu într'o avântată şi măestrită cuvântare a arătat simbolismul religios şi naţional al Sf Cruci, aducând elogii Românilor din Jimbolia pentru opera măreaţă înfăptuită. Preotul Gh Cotoşman a dat apoi cetire următorului act comemorativ, care a fost aşezat în globul sf. Cruci”.


În continuare, se oferă informații bogate despre administrația de atunci și despre felul în care s-au strâns fonduri, în aceeași seară, pentru continuarea lucrărilor la edificiul creștin ortodox. Însă, despre acestea, în articolele viitoare.


Bibliografie: - „Sfințirea Sf. Cruci de pe turla nouii Bisericii ort. române din Jimbolia”; Lucian C.; „Biserica și Școala”, An LIX, Nr. 4, Arad, 27 ianuarie, 1935;

- Oswald Zachari și Michael Vastag (imagine și informații).Două cruci aflate pe Biserica Ortodoxă „Bunavestire” din Jimbolia
Două cruci aflate pe Biserica Ortodoxă „Bunavestire” din Jimbolia

37 afișări0 comentarii

Opmerkingen


bottom of page