top of page

Buna Vestire și biserica ortodoxă din Jimbolia

Articolul pe care Casa de Cultură a Orașului Jimbolia îl propune în seara aceasta are legătură cu marea sărbătoare pe care creștinii o prăznuiesc în 25 martie: „Buna Vestire”. De fapt, această sărbătoare este primul hram al bisericii ortodoxe din Jimbolia. Preotul Gheorghe Cotoșman a ajuns în Jimbolia la doar 23 de ani, în 13 aprilie 1928. Misiunea acestuia era de a organiza parohia ortodoxă română. Trecuseră doar 4 ani de la trecerea sub administrație românească a acestei localități, ai cărui locuitori erau în preponderență șvabi. Într-o cuvântare rostită în 1942, părintele Gheorghe Cotoșman afirmă: „Cu binecuvântarea acestui fericit Episcop, la două luni de la instalarea mea aici [la început ca adm. parohial, iar peste un an ca paroh ales] am pus temelia casei parohiale, în forma unei vile cu etaj [în care m'am mutat în Aprilie 1929], iar cinci ani mai târziu, în toamna anului 1933, fără a avea vreun fond mai însemnat la dispoziţie, decât fondul spiritual al nădejdii în Domnul, care mă va ajuta să-I ridic aici Casă, am pus - alături de casa parohială, pe terenul donat de contele Csekonics - temelia acestei monumentale biserici, ale cărei lucrări de zidărie, arhitectură, sculptură şi pictură le-am supravegheat timp de 6 ani.” („Un preot tânăr”, „Foaia Diecezană”, Anul LV, Caransebeș, 15 noiembrie 1942).

Discursul rostit de dumnealui prezintă o ipoteză mai puțin vehiculată în ziua de astăzi: „Ţin să se ştie, precum am scris şi în actul comemorativ, pus la temelia betonată a bisericii, că noi, Românii, aici în Jimbolia, nu suntem — vorba apostolului — străini şi venetici [Efes., 2, 19].”. Unul dintre argumentele folosite pentru a susține afirmația este acesta: „Când zidarii au săpat temelia bisericii au aflat, la mare adâncime, în apă, obiecte de ceramică şi cărămizi de factură romană, fapt care confirmă arheologic prezenţa strămoşi lor noştri aici. Pe această temelie străveche daco-română am zidit noi, din pietre vii, din sufletele şi credinţa noastră, această cetate cerească, pe care, după promisiunea Mântuitorului „nici porţile iadului nu o vor birui" [Matei, 16, 18]. („Un preot tânăr”, „Foaia Diecezană”, Anul LV, Caransebeș, 22 noiembrie 1942)

Sfințirea lăcașului de cult a avut loc în data de 20 iulie 1942. În jurul construirii ei survolează și alte detalii, vrednice de a fi amintite în articole separate.

Bibliografie:

  • Cuvântarea P. C. Protoiereu Dr. Gheorghe Cotoşman, profesor la Academia teologică, ţinută cu ocaziunea sfinţirii bisericii ortodoxe-române din Jimbolia, la 20 Iulie 1942;

  • „Un preot tânăr”, „Foaia Diecezană”, Anul LV, Caransebeș, 22 noiembrie 1942;

  • „Un preot tânăr”, „Foaia Diecezană”, Anul LV, Caransebeș, 15 noiembrie 1942;

  • http://dspace.bcucluj.ro/jspui/

Biserica Ortodoxă Jimbolia; Casa de Cultură a Orașului Jimbolia

bottom of page