top of page

„Biblia în bronz” de Linda Saskia Menczel - îndemn înspre recuperarea sinelui

Ochii, făuriți ca să perceapă lumina, au tendința mult prea des să se acopere cu mâzga neînțelegerii. Informația aceasta, acceptată în sens spiritual, poartă cu sine nuanța tragică a îndepărtării de adevăr. Omul sinelui preaplin încetează să mai vadă adevărul și, sub impulsul eului exacerbat, inventează minciuna. Așa se slăbește legătura cu esența vieții. Adevărul, absolut prin însăși natura sa, continuă să înrâurească sufletele celor care îl caută. Pe aceștia, de-a lungul devenirii timpului, oamenii i-au numit profeți, preoți, învățați, cărturari, înțelepți și, nu în ultimul rând, artiști.


Care să fie, așadar, menirea artei dacă nu reapropierea insului rătăcit de locul fericirii sale?!


Expoziția Biblia în bronz a doamnei Linda Saskia Menczel este construită în jurul unei pedagogii existențiale. Nu doar că lucrările pot fi înțelese fiecare în parte, independent de contextul expoziției, ci ele converg formând o unitate a cărei sens țintește absolutul. Artista își construiește itinerarul pornind de la perisabilitatea umană și de la convingerea că rostul fiecăruia poate fi îndeplinit doar printr-o neîncetată încercare de reapropiere față de Creator. Deși țelul menționat are toate caracteristicile unei utopii, continuă încurajarea îmbarcării într-o asemenea epopee. Sunt în această expoziție bunuri culturale care indică înspre anumite rețete metanoice, dar sunt și dintre acelea care poartă în sine un mesaj plin de nădejde: că Dumnezeu coboară pentru a-l înălța pe om. Mintea, incapabilă să decodifice perfecțiunea divinității, nu poate înțelege kenoza, adică deșertarea dumnezeirii pentru a fi accesibilă omului, decât prin filtrul dragostei și numai prin vălul misterului. Toate cele șapte sfinte taine, reprezentate prin lucrări excepționale, survolează în jurul a trei piese centrale, care sintetizează întreg procesul mântuirii. Hristos Dumnezeu acceptă, din dragoste, să preia asupra Sa supliciul destinat omului neascultării. Necreatul se amestecă cu ceea ce este creat și picură în potirul comuniunii euharistice pentru ca oricine va gusta din el să poată, învăluit de lumina taborică, să se schimbe la față. Ultima lucrare invită la o permanentă introspecție. Oprit în fața ei omul își vede reflectat propriul chip. În felul acesta, artista atrage atenția asupra libertății de decizie.


Trăinicia mesajului transmis este susținută și de durabilitatea materialului. Biblia în bronz este, așadar, un mod inedit de actualizare a veștii celei bune: că omul risipitor se poate întoarce acasă.


Expoziția Biblia în bronz a fost prezentă la Jimbolia cu ocazia Conferințelor Avramescu, începând cu 11 iunie 2022, la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia.„Schimbarea la față” de Linda Saskia Menczel; fotografie - Theophil Soltesz
„Schimbarea la față” de Linda Saskia Menczel; fotografie - Theophil Soltesz


„Kenosis” de Linda Saskia Menczel; fotografie - Theophil Soltesz
„Kenosis” de Linda Saskia Menczel; fotografie - Theophil Soltesz

„Euharistie” de Linda Saskia Menczel; fotografie - Theophil Soltesz
„Euharistie” de Linda Saskia Menczel; fotografie - Theophil Soltesz

131 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page