top of page

Instantaneu românesc din Jimbolia anului 1926

Continuăm șirul articolelor referitoare la suflarea românească din Jimbolia. Despre acest aspect nu s-a scris foarte mult, pentru că, obiectiv vorbind, până în 1924 în Jimbolia nu erau mulți români. După această piatră temporală de hotar, lucrurile încep să se schimbe.


Prin urmare, amintim astăzi despre una dintre primele manifestații românești, organizate la Jimbolia cu prilejul unui cerc religios, în anul 1926: „A fost din acest prilej prima manifestaţie nu numai religioasă, dar curat românească. Şi ne place să amintim, că au luat parte la ea şi fraţi de ai noştri români, de altă confesiune. Tot ce erà românesc, a fost mobilizat sufleteşte, pentru serviciul religios, care l-am săvârşit în sobor pe lângă protopopul Dr. Ştefan Cioroian, preoţii Atanasie Todan preș. cercului, Iustin Popescu şi subsemnatul. Capela românească, care sălăşluieşte în o spa­ţioasă sală a castelului, proprietate a Contelui Csekonits, este de timpuriu împopulată cu puţinii ţărani şi cu intelectualii români, într'un număr destul de impunător. Armata este şi ea prezentă prin oficeri şi soldaţi, prin grăniceri şi jandarmi. Dame, şi domnişoare, copii ală­turi de părinţi, fac un tablou măreţ în acea sală care nici când nu a văzut între pereţii săi atâţia români. Cantorii au primit un însemnat ajutor prin învăţătorii din Checea română, şi astfel pe lângă o îngrijire şi o atmosferă creştinească înălţătoare, se săvârşeşte sf. Liturghie în sobor.”


Interesant este subiectul abordat la predică de către protopopul Dr. Ștefan Cioroian, acesta vorbind celor prezenți despre rolul pe care îl are de îndeplinit pătura intelectuală în vederea întăririi comunității. Preotul a vorbit „despre ce mai frumoasă limbă din lume, limba iubirii creştine, prin care se pot înţelege toţi oamenii de pe pământ chiar fără de cuvinte. Pa­tetic desvoltă, conştiinţa recunoaşterii că, răspunzători pentru puţină iubire creştină şi răspunzători pentru relele mari şi păcatele grele din lume sunt toţi oa­menii, dar mai cu seamă intelectualii, cari ar avea datorinţa a premerge cu bune exemple celor inculţi. Aduce exemple mişcătoare. Scoate la iveală tipul omului de azi, care se asamănă foarte mult cu Pilat din Pont, şi care în faţa răspunderilor, nu are o ţinută demnă, ci caută asemenea prototipului, să-şi spele nu­mai manile. Apelul cătră intelectuali, în o formă po­etică şi convingătoare, de a se înşirà în ceata bunilor creştini a fost de o frumseţă rară.”

Bibliografie:

- „Cercul religios B. Comloș la Jimbolia”, paroh Grigorie Vermeșan, „Biserica și Școala”, Anul L, Arad, 3 octombrie 1926, Nr. 40);

- http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/44112
3 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page