• JimboBlog

Cardinalul Tisserant în gara din Jimbolia

Poziționarea Jimboliei pe o rută feroviară importantă, ce făcea legătura între est și vest, i-a prilejuit acestei localități diferite oportunități de a intra în contact cu personalități de talie internațională.


În 7 septembrie 1937 aici a fost așteptat Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Tisserant, cardinal al Bisericii Romano-Catolice și membru de vază al Curiei Romane, adică al aparatului administrativ al Sfântului Scaun. În cadrul acestui organism, Tisserant a avut de îndeplinit de-a lungul timpului mai multe misiuni, dintre care interesantă pentru articolul nostru este cea de Secretar al Congregației pentru Bisericile Orientale, un dicasteriu răspunzător de coordonarea bisericilor catolice răsăritene.


În articolul „Din Jimbolia. Sosirea cardinalului Eugen Tisserant în România” publicația „Unirea poporului” menționează că ÎPS Dr. Ioan Bălan „sosit în localitate pentru a intâmpina, aci la frontiera ţării, pe Eminenţa Sa Cardinalul Eugen Tisserant” a săvârșit, înainte de sosirea trenului, Sfânta Liturghie în bisericuța greco-catolică din Jimbolia, „care a fost împodobită de mare praznic. La sf. liturghie au asistat aproape toţi credincioşii rom. uniţi, precum şi mulţi fraţi români ortodocși. Din asistenţi ţin să amintesc pe dl Dr. Vaier Pop, primnotarul comunei, cu familia; dl director şcolar Avram Căpriţa cu Dna; dl judecător Silviu Pascu; dl director al gimnaziului Ianculescu; dl şef de gară Dragomir; dl înv. Podina, dnele Mia Medoia, Elena Besu, Sida Toconiţă, A. Ardelean, Sida Nartea, Dna advocat Negru; Dnii: Ion Bălan, Gheorghe Marţea, Leonte Boabeş, Petru Valea şi N. Poruţiu.”


Cardinalul a sosit cu trenul Simplon la ora 11 și 6 minute. „Din atenţiunea dlui Ministru Valer Pop, în gară era deja vagonul ministerial, pe care guvernul l-a pus Ia dispoziţie pe tot timpul cât călătoreşte în România”. „E. S. Cardinalul, marele prietin al românilor, vesel şi surâzător coboară din tren, îi sunt prezentaţi preoţii şi autorităţile prezente, cu cari se întreţine foarte afabil, în timp ce la simplon se atașează vagonul salon.”


Cardinalul Tisserant avea să părăsească România în seara zilei de 29 septembrie. Plecarea s-a realizat tot prin gara din Jimbolia. Aici au fost prezenți diferiți reprezentanți au autorităților locale, ai autorități bisericești greco-catolice din Comloșul Bănățean și corul plugarilor din aceeași localitate. „La ora 20.20 trenul simplon intră în gară, corul cântă frumos şl cu multă preciziune: <<Pre Tine Te lăudăm…>> apoi păr. protopop Gheorghe Medoia ţine o scurtă dar însufleţită cuvântare omagială, mulţumind Înaltului Prelat pentru marea cinste ce a făcut-o bisericii noastre, prin Înalta Sa vizită [...] și în numele poporului dela frontiera ţării îi urează călătorie plăcută. Corul cântă: <<Mulți ani trăiască…>>, iar Eminența Sa plăcut surprins de această neașteptată primire mulțumește și împărtășește - mulțimii credincioșilor îngenunchiați - binecuvântarea papală și încă în limba română spre marea bucurie a celor prezenți.”


Bibliografie:

Imagine: „Vizita Eminenței Sale Cardinalul Tisserant”, P. Ioan Georgescu; Vestitorul, 1 octombrie 1937, Anul 13, Nr. 19


#cardinalulTisserantJimbolia #Jimbolia #JimboBlog #Zsombolya #Hatzfeld #casadeculturaJimbolia #c_de_culturaJimbolia #unarticolpezi #cdeculturaJimbolia #sergiudemaImagine: „Vizita Eminenței Sale Cardinalul Tisserant”, P. Ioan Georgescu; Vestitorul, 1 octombrie 1937, Anul 13, Nr. 19

16 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate