top of page

Apostol N. Caciuperi: un lingvist şi traducător aromân de seamă

Actualizată în: 23 mar. 2021


Apostol N. Caciuperi; Fotografie trimisă de Herbert-Werner Mühlroth
Apostol N. Caciuperi; Fotografie trimisă de Herbert-Werner Mühlroth

Născut în anul 1920 in Avdella (Grecia), Apostol N. Caciuperi a studiat 1938-1941 şi 1945-1947 la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti, unde şi-a obţinut diploma în istoria literaturii române vechi, limba română şi dialectele ei şi istoria slavilor.


Din 1947 până 1964 el a fost profesor de limba română la diferite şcoli în Timişoara, Reşiţa, Jimbolia şi Lenauheim.


În 1966 a părăsit România. Rămânând un an la Paris, el s-a stabilit definitiv în Germania, la Freiburg, unde a lucrat printre altele la Biblioteca Institutului de Romanistică.


Apostol N. Caciuperi a contribuit în mod esenţial la valorificarea culturii aromâne, fiind nu numai un lingvist ci şi un traducător de seamă.


El a tradus un număr mare de opere literare din diferite limbi (engleză, franceză, germană, italiană şi română) în aromâneşte. Cărţile le-a tipărit în propria sa editură (Avdella) şi le-a difuzat gratis în România şi Macedonia.


Ediţia de „Opere“ în patru volume a lui Apostol N. Caciuperi a apărut anul acesta la grupul editorial Universalia la Bucureşti, după ce Dicţionarul Român-Aromân al său a fost editat deja în 1996 la editura Atlas din Bucureşti.


În această ediţie sunt adunate operele lui Caciuperi aşa cum au fost concepute şi editate de către editorul lor în editura sa personală „Avdella“ din Freiburg/Germania. Volumele lui Apostol N. Caciuperi care sunt adunate în această ediţie de Opere sunt următoarele:

Vol. I Noulu Testamentu / Cărticia di rugăciuñi şi Psalñi (Traduţeri)

Vol. II Traduţeri şi transpuneri dit limba română şi limba universală, Lucian Blaga: Poezii

aleapte, Ioan Slavici: Nuvele şi Poezie shi proză dit literatura universală (1989)

Vol. III Gramatică Armânească

Vol. IV Cursu practic di graiu armânescu


Apostol N. Caciuperi a tradus în aromână, integral, Noul Testament, cea de a doua secţiune a Bibliei care cuprinde 27 de părţi. A lucrat la această traducere socotind că Noul Testament reprezintă baza civilizaţiei creştine. Volumul de faţă include cele 4 Evanghelii, Epistolele, Faptele Apostolilor şi Apocalipsa lui Ioan. De asemenea, o Cărticică de rugăciuni şi Psalmi, pentru o zilnică apropiere a cititorului de trăirea credinţei ortodoxe.


Traducerile realizate de Apostol N. Caciuperi fac parte dintr-un proiect amplu care trebuia să creeze o bibliotecă fundamentală destinată aromânilor. Din acest vast proiect, Apostol N. Caciuperi a tradus în volum Poezii din Lucian Blaga şi Nuvele de Ioan Slavici, precum şi fragmente din opera lui Barbu Delavrancea, Emil Gârleanu, Grigore Alexandrescu, Costache Negruzzi, Mihail Sadoveanu şi Octavian Goga. Din literatura universală, textele alese spre a fi traduse îi au ca autori pe Fraţii Grimm, Alphonse Daudet, E.A. Poe şi Heinrich Heine.


GRAMATICA AROMÂNĂ este rodul unor cercetări lingvistice de anvergură. Ea a fost concepută ca un manual şcolar, ca să poată fi folosită ca un instrument de lucru, de referinţă, în învăţământ. Viziunea didactică a fost însoţită întotdeauna în cazul lingvistului Apostol N. Caciuperi de un proiect mai amplu, axat pe salvarea culturii aromâne.


Apostol N. Caciuperi a realizat Cursul practic de grai aromân folosind ca model celebrul Cours de langue et de civilisation française. Cartea ce demonstrează preocupările didactice ale autorului poate fi considerată un manual obligatoriu pentru străinii ce ajung în comunităţile de aromâni, fiind utilă şi generaţiilor mai tinere de aromâni care vor să-şi îmbunătăţească exprimarea şi vocabularul.


În această ediţie, operele lui Caciuperi sunt reproduse în forma lor iniţială, pentru a evidenţia şi o anumită evoluţie a concepţiei sale lingvistice în raport cu ortografia pe care a elaborat-o în final. Înainte da a fi adoptat o ortografie a limbii aromâne, Apostol N. Caciuperi a experimentat diferite modele. Dar abia cu ediţia Gramaticii Aromâne autorul a stabilit o ortografie definitivă, care a fost rodul unui studiu îndelungat ce defineşte întreaga biografie a autorului.


Caciuperi a căutat să slujească comunităţile şi civilizaţia aromână care întotdeauna au fost neglijate din diferite motive. Mesajul lui Caciuperi este că contribuţia aromânilor la cultura internaţională nu poate fi ignorată din motive politice sau etnice. Toată străduinţa sa a depus-o în sensul valorificării culturii aromâne. Aportul său pentru valorificarea acestei culturi izolate şi marginalizate este cu totul deosebit. Intenţia editorului este de a reproduce cât se poate de fidel operele autorului.


Privind problema aromânilor sau macedo-românilor – termenul preferat de Caciuperi a fost aromâni - se poate constata că această comunitate nu a fost favorizată de către soartă. Situându-se în contexte geografice nefavorabile, această comunitate a fost şi este ameninţată să-şi piardă identitatea etnică, culturală şi lingvistică. Cu toate acestea, de-a lungul secolelor aromânii şi-au asumat lupta pentru păstrarea acestei identităţi etnice. Această luptă şi-a asumat-o şi Caciuperi, care, prin opera sa, a căutat să contribuie la supraviețuirea culturii aromâne.

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page